Coaching

//Coaching
Coaching2016-11-14T09:39:57+00:00

Coaching biedt de mogelijkheid in een individuele setting nieuwe vaardigheden op te doen, en veranderingen door te voeren in werk- en/of privé leven. De ene keer zijn vitaliteitsvragen de aanleiding, de andere keer vraagstukken over werk en levensloop.

Ik gebruik hierbij mijn brede ervaring op het gebied van vraagstukken rond ‘werk en vitaliteit’. Door mijn medische achtergrond kan ik aspecten van gezondheid en vitaliteit de juiste plaats geven: niet te groot, niet te klein. Gezondheid en vitaliteit worden geïntegreerd in het thema van werk en levensloop.

Mijn bedrijfskundige achtergrond staat garant voor een juiste inschatting van vragen rond beroep en levensloop. Mijn coachingsgesprekken duren meestal anderhalf uur. Doordat ik snel tot de kern kom en intensief en resultaatgericht werk, is een serie van maximaal vijf gesprekken meestal voldoende.

Mijn lidmaatschap van het Netwerk van Coaches van de Academie voor Medisch Specialisten staat borg voor actuele uitwisseling en intervisie met collega’s.

Een ervaring:
‘Door de coaching ben ik mij veel bewuster geworden waar mijn kracht ligt bij het leidinggeven aan een team. Dat dit niet alleen kennis of vaardigheden vanuit de inhoud zijn, in mijn geval de wetenschap, maar juist het in verbinding brengen van mensen als een soort sociaal architect. Ik probeer veel meer te werken vanuit gezamenlijke doelstellingen, de dingen die ons binden in plaats van de verschillen, en het principe ‘Ik ben OK, jij bent OK’ in de praktijk te brengen. Samen werken aan resultaat dat ertoe doet. Het geeft mij energie en heeft gemaakt dat ik toch weer mijn weg aan het zoeken ben in een omgeving die ik eerst vaarwel wilde zeggen.’