Medici

Medici2017-02-26T11:03:16+00:00

Medici werken vaak in een complexe omgeving. De medische praktijk vraagt alle aandacht en daarnaast spelen er vaak vraagstukken op het gebied van samenwerking, organisatie en externe invloeden. Tenslotte vraagt ook, niet onbelangrijk, het individuele loopbaanperspectief van tijd tot tijd om herijking. De zakelijke en de menselijke aspecten lopen door elkaar en leveren jammer genoeg vaak weinig synergie op.

Complexe situaties vragen bijzondere stuurmanskunst. Reflectie op de situatie helpt om te komen tot de juiste analyse, tot een goede prioritering en de juiste keuzes.

Door mijn achtergrond als medicus én als ondernemer kan ik, geholpen door de blik van een externe die onpartijdig én betrokken is, ‘harde’ en de ‘zachte’ kanten van uw werk integreren en synergie bewerkstelligen. Dat kan op het niveau van de organisatie, de vakgroep en op individueel niveau. Mijn brede ervaring en achtergrond zet ik, in de eerste én tweede lijn, in bij

o Vakgroepbegeleiding en vakgroepmanagement
o Vormgeven en begeleiden van ‘heidagen’
o Fusie- en samenwerkingsvraagstukken
o Samenwerkingsvragen tussen management en professionals
o Conflictbemiddeling
o Individuele coaching (kan bij grote afstand ook via skype)

Bij alle geldt mijn devies: neem de harde én de zachte kanten van het werk en de samenwerking gelijkelijk serieus om tot een geslaagde beroepsuitoefening te komen.

In onderstaand filmpje introduceer ik mezelf als coach: