Paul Wormer Consultancy Vitaliteit en Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is een bijzondere branche: complexe samenwerkingsvraagstukken, hoge werkdruk, de wens en de noodzaak altijd een hoge kwaliteit te leveren, het dilemma van professionele autonomie én inbedding in een organisatie, vraagstukken rond wel of geen marktwerking. Veel vraagstukken blijken en blijven een dilemma.

Als arts (niet praktiserend) MBA ken ik de dynamiek van de zorg en respecteer ik de belangen van individu, maatschap/vakgroep én organisatie. Ik ken de eerste en de tweede lijn en ben bekend met de GGZ en de VG-sector. Daarbij ben ik geïnteresseerd in de individuele loopbaanvragen én in de vraagstukken en doelstellingen van de organisatie. De verschillende doelstellingen op één lijn te brengen is steeds mijn doelstelling.

Dat doe ik op organisatie- en op vakgroepniveau, als adviseur, begeleider van vakgroepen, als coach en als begeleider van intervisie.

Met De Academie voor medisch specialisten ben ik nauw verbonden als programmaleider van de Talentenklas voor AIOS en van de leergang Management voor Medici, en als voorzitter van het Netwerk Coaches.